torsdag, mars 4

Telefon: 08-645 56 89 kvällstid mellan 19.30-21.00

Strip operation

Vad är en strip-operation? 
Strip operation är en behandling vid hårtransplantationer som framförallt används i USA. Metoden kallas även för FUT.