stamcellsforskning

Stamcellsforskning kring håravfall

Hur långt har forskningen kring stamceller kommit kring håravfall?

Forskningen går framåt inom hårområdet och har varit fokuserat kring begrepp som kloning, stamceller, genterapi och tillväxtfaktorer (sk Growth Factors). 

Vad är stamceller?

Uttrycket ”stamceller” används ofta i marknadsföring inom skönhetsindustrin inte sällan för att visa att man ligger långt framme kring tekniken. Stamceller är en typ av celler som finns i många organ som kan förvandla sig till en specialiserad vävnad eller organ cell. Den primära rollen av vuxna stamceller i en levande organism är att underhålla och reparera vävnad. Man skiljer mellan embryonalastamceller och IPS-celler. IPS celler stöts inte bort och och embryon kan skapas av IPS. En annan uppdelning är totipotenta, pluripotenta och multipotenta stamceller (exempelvis blodstamceller).

Stamceller har egenskapen att cellerna kan dela sig ett oändligt antal gånger och utvecklas till vilken slags cell som helst i den vuxna kroppen. Det finns olika typer av stamceller och en hudstamcellen kan utvecklas till en hårbildande follikel (hårsäck). Alla hårfolliklar bildas under fosterutvecklingen innebär om du får en virvel som går åt höger eller vänster bestäms redan i mammans mage. Det är samma process som innebär att ett befruktat ägg kan bli till en vuxen kropp.

Nya mekanismer bakom håravfall har upptäckts

Forskare har upptäckt en ny mekanism bakom håravfall. När stamcellerna i hårsäckarna skadas av stigande ålder, vänder de sig in i huden. Med tiden händer detta för fler och fler stamceller, vilket får hårsäckar att krympa och så småningom försvinna enligt en studie som letts av Emi Nishimura, en biolog på Tokyo Medical and Dental University enligt tidningen ScienceMag. I studien upptäckte forskarna att åldersrelaterade DNA-skador utlöser att ett protein som kallas kollagen 17A1 förstörs. Ishimura och hennes team analyserade hårsäckar i hårbotten från kvinnor i åldern 22 till 70. De fann att hårsäckarna hos personer över 55 var mindre, med lägre nivåer av kollagen 17A1.

En annan studie som publicerades har funnit att en transkriptionsfaktor kallad Foxc1 också kan hjälpa till att reglera hårväxt cykeln.

Hudceller – stamcellsforskning och tregs

Egenskaperna hos stamceller vill en del forskare använda för att återskapa förstörd vävnad.  Howard Green är en av pionjärerna kring stamcellsforskning och hudceller (skincells) och med hudgrafts har man lyckats förbättra situationen kring patienter som hade 3:e gradens brännskador där de odlade stamceller med grafts. Men forskningen vet idag inte hur stamceller skapar hår och svettkörtlar.

University of California-San Francisco (UCSF) forskare har rapporterat att defekter i en typ av immunceller som kallas Tregs – vilket vanligtvis kontrollerar inflammationer – kan ansvara för en annan typ av håravfall: alopeci areata. De säger att Tregs kan också spela en roll i manligt håravfall.

I en musmodell fann Michael Rosenblum, Ph.D., biträdande professor i dermatologi vid UCSF och kollegor att tregs utlöste stamceller i huden, som främjade friskt hår. Utan samarbeta med Tregs kan inte stamcellerna regenerera hårsäckar vilket leder till håravfall.

Det är som om den hudens stamceller och Tregs har tillsammans utvecklats, så att Tregs inte bara skydda stamcellerna mot inflammation men också delta i deras regenerativ arbete
förklarade Prof. Rosenblum enligt Medical News Today.

PRP-behandlingar

På en del kliniker används trombocytrik plasma (PRP) isolerade från patientens eget blod vilket man vill stimulera hårsäcken.

Nya behandlingar att få fram hårsäckar

Riken och Organ Technologies har samarbetat tillsammans med en behandling som kommer att fokusera på att samla in stamceller från patientens egna hårsäckar. Ett litet antal hårsäckar kommer att samlas in från baksidan av huvudet, från vilken stamceller kommer att isoleras, och sedan multipliceras. Dessa stamceller kommer att kombineras i en 3D-miljö för att bilda en så kallad  ”primordium” hårsäck. Denna är tänkt att kan att paketeras och levereras till en medicinsk anläggning som ska transplanteras på patienten.
https://global.kyocera.com och och http://www.organ-technol.co.jp/

Genen SOX21

Enligt Wikipedia hittade forskare i Japan 2009 genen SOX21 som verkar vara orsaken till håravfall. I Sverige finns det forskare som tittar på olika gener och en forskargrupp i Umeå har identifierat genen Lhx2 som reglerar hårtillväxten och ger ökad hårväxt.

Forskare vid University of Southern California’s Keck School of Medicine har upptäckt att stamceller i hårsäckarna kommunicerar med varandra via en speciell molekylär aktivator / hämmare som stimulerar hårväxten. Denna och andra upptäckter inom genetiken kan naturligtvis leda till ännu effektivare behandlingar mot håravfall.

Forskare från Sanford-Burnham Medical Research Institute i San Diego, CA har utvecklat en teknik för att generera nya hår med hjälp av pluripotenta stamceller. Denna metod skulle ge en obegränsad källa av celler utan de begränsade möjligheterna vid en hårtransplantation där man transplanterar hårsäckar från en del av huvudet till en annan.

Alexey Terskikh, Ph.D., docent inom utveckling, åldrande och förnyelse på Sanford-Burnham och hans medarbetade har forskat på mänskliga pluripotenta stamceller att bli dermal papilla celler.

Self-Organizing and Stochastic Behaviors During the Regeneration of Hair Stem Cells, Läs artikeln från maj 2011 här

About the Author

daniel larsson

Jag heter Daniel Larsson och har arbetat med hårtransplantationer i drygt 5 år bla som marknadschef på en av de största hårklinikerna i Sverige och som oberoende konsult. Min ambition är att hårtransplantationsguiden.se ska vara Sveriges ledande hårsajt om hårtransplantationer. Jag har besökt ISHRS hårtransplantationskonferens och fördjupat mig på frågor om håravfall som är angelägen information för väldigt många. På Linkedin är jag administratör kring en grupp med över 200 läkare som jobbar med FUE.

You may also like these