I TV-reklamen ser man just nu ett reklaminslag för Provexin.  Provexin marknadsför mycket aggresivt som en gel avsedd för egenvård av manligt ärftligt håravfall och att den skulle enligt marknadsföringen ge dokumenterad effekt enligt flera studier. I reklamen ser man en Jonas Müntzing med titeln docent. Det finns också professor vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg Jan Faergemann från Sahlgrenska och professor i klinisk farmakologi Thomas Hedner som ligger bakom studien. I deras Youtube video finns Erin Worrall COO/VP Research and development på Natumin Pharma AB. Natumin Pharma har tidigare fått skrivelser från Läkemedelsverket kring sin marknadsföring av Dermyn Active Serun. Läs mer

Youtube film med reklammaterial från Provexin

Preparatet har också marknadsförts som en native annons i Expressen och Aftonbladet där materialet läggs in i den redaktionella texten (se bild) där jag har markerat hur du ser att det är en annons.

Preparaten verkar marknadsföras på den danska ochsvenska marknaden men finns inte på Apoteket och det är inte heller godkänt av amerikanska läkemedelsverket.

Provexin medel mot håravfall

Ger Provexin verkligen en dokumenterad effekt på manligt håravfall?

Eftersom jag är skeptisk till liknande marknadsföring försökte jag kolla upp vilka studier som de hänvisade till. Slutligen hittade jag studien på: http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=64357

I dokumentet så skriver man att A100 innehåller två aktiva ingredienser – pollen extrakt och pentane-1,5 diol. Pollenextrakt tillhandahåller en källa av naturliga näringsämnen och pentan-1,5-diol fungerar som ett lösningsmedel kring hårsäcken och fungerar som en förstärkare för upptag av näringsämnen. Enligt Erin Worall så säger han att ”Det fungerar som ett lösningsmedel som rensar ut smuts och beläggningar som orsakats av androgen alopeci”. Pentan-1,5-diol i topiska farmaceutiska produkter är relativt ny jämfört med t ex propan-1,2-diol (propylenglykol).

Pollenextrakt används också i det andra stora naturmedelet mot håravfall Priorin som marknadsförs på Apoteket. I Stureplansklinikens tidning om håravfall säger  Jan Faergemann om olika preparat  ”- Det finns dokumenterade resultat på såväl Priorin som Rogaine, och jag har själv sett att det fungerar. Dock fungerar det inte på alla, ungefär 50 procent av alla reagerar på dem och man vet aldrig i förväg vem det ska fungera på. Hur bra resultat ger de? –Det är olika, men mellan 5 och 10 procent mer hår ungefär, säger Jan Faergemann.” Det är alltså långt ifrån alla som får en förändring och en effekt på 5-10% är inte speciellt mycket i hårväg.

Studien genomfördes på 20 personer där 4 personer dessutom avbröt i förtid. Av 16 personer hade 56% efter 4 månader fått en ökad hårväxt på mer än 50%. 31% hade fått en ökning jämfört med 100%. Enligt denna studie var slutsatsen att A100 var en effektiv och en säker behandling för androgen alopeci dvs manligt håravfall.

Ger provexin en effekt på kvinnligt håravfall

Att Provexin skulle fungera på kvinnligt håravfall är med största sannolikhet ännu mindre än den eventuella effekten medlet kan ha på män. Trots det är det många kvinnor som lär köpa medlet i god tro att Provexin kommer förbättra deras hårsituation. Vi har fått mail från kvinnor som säger sig ha tappat mer hår sedan de började använda Provexin.  För kvinnor finns det andra metoder som fungerar bättre och man bör alltid börja med att undersöka vad håravfallet beror på.

Vår slutsats kring Provexin

Vad som är märkligt är att studien bara bestod av 16 personer – vilket inte är tillräckligt för att dra statistiska slutsatser med en normalfördelningskurva vilket de vetenskapligt skolade personerna som ingår i studien vet om. När jag läste statistik rekommenderade man att ett slumpmässigt obundet urval skulle ha 30 stycken respondenter. Desutom med ett bortfall på 20% blir slutsatserna än mer osäkra.

Vi är mycket skeptiska till hur medlet marknadsförs och tycker hårtransplantation är den absolut bästa metoden för den som lider av manligt genetiskt håravfall – där är hårväxten på de kala områdena betydligt bättre.