lasercap

Laserbehandling mot håravfall: guide

Hur bra är laserbehandling för att motverka håravfall?

Laserbehandling även kallat low level laser therapy (LLLT) är en form av ljus och värmebehandling. LLLT har visat sig stimulera hårväxt hos både män och kvinnor. Tekniken bygger på att de huvudsakliga mekanismerna som är involverade i processen är stimulering av epidermal stamceller i follikeln. En del hävdar att hårsäcken kommer in i en tillväxtfas men de vetenskapliga bevisen är tyvärr skrala.

Användning av låg nivå laser therapy (LLLT) har föreslagits som en behandling för håravfall och stimulera hårets återväxt vid genetiskt håravfall. För många personer som tycker det är obehagligt med hårtransplantation låter kanske laserbehandlingar som ett bra alternativ. Laserljus marknadsförs att de kan stimulera blodcirkulationen i hårsäckarna så att produktionen av hårceller ökar. Frågan är ifall lasermetoden fungerar över huvudtaget. Argumentet som säkert är lockande är varför man ska göra en dyr hårtransplantation som gör ont, när man kan sitta under en lasermaskin och dessutom är betydligt billigare?

Det finns olika typer av laser behandlingar

Laser används som du säkert vet i olika typer av behandlingar exempelvis vid hårborttagning eller fettsugning men att metoden skulle fungera för att främja hårtillväxten är högst kontroversiellt. Det finns olika typer av laser som används inom skönhetsindustrin som ultrapulslaser, erbiumlaser, kallaser. Laser kan användas vid hudbehandlingar men används även till olika typer av hårbehandlingar. Många kliniker som är specialiserade på hår väljer att sälja olika laserprodukter som laserkeps och laserkamar.

Läs mer om laserbehandlingarna och lär dig mer hur metoden fungerar.

Vad står förkortningen LLLT för?

Låg nivå av laserbehandling (low level laser treatment) är en behandling som använder låg nivå lasrar eller lysdioder med avsikt att ända på cellers funktion. Ungraren Endre Mester vid Semmelweis University i Budapest, experimenterade med effekterna av lasrar på hudcancer. Han forskade på rakade möss för att utröna om de aktuella våglängderna laserljus kunde vara cancerframkallande, och upptäckte att återväxten av pälsen stimulerades, jämfört med kontrollsidan med obehandlade möss, som belystes med ”vanligt” rött ljus.

Det Dr Mester fann var den biostimulerandeeffekten av laserljuset. Den effekten är generell, dvs gäller inte bara celler hårsäckar utan i princip alla celler i all annan vävnad. För en hårsäck är mängden (massan) tillverkat sår en direkt mätare på biologisk aktivitet. För hudceller i ett hår kan det vara produktionen av ersättningsceller, som utvisar den stimulerade biologiska effektiviteten.

Tanken bakom laserbehandlingar är att man ska stimulera blodcirkulationen på hårbotten vilket ger hårsäckarna mer blod. Genom att tillföra energi skulle man kunna påverka hårcyklerna och få en vilande hårsäck att producera hår igen. Därigenom kan håret bli tjockare och kraftigare.

Det är inte otänkbart att det även finns placebo effekter vid laserbehandlingar. Stress är en bidragande orsak till  håravfall och minskar stressen skulle hårväxten teoretiskt sett kunna komma igång igen. De som förespråkar laserbehandlingar skriver att man måste genomföra behandlingarna regelbundet.

Mekanismer genom vilka LLLT utövar sin effekt

Se referatet av Michael Hamblins artikel och föredraget på ISHRS. Cytochromerna i cellers energisystem kan uppenbarligen absorbera detta laserljus och direkt omsätta energin i kemisk form, dvs den fångas in en adenosin –fosfatbindningar. När ATP spjälkas frigörs energin, och kan användas till alla möjliga processer, som håller en cell vid god vigör. Detta är bara en mekanism, det finns komplicerade flödesschemata för signalvägar inom celler, som LLLT kan initiera, och som bl a kan leda till förbättrat lokalt blodflöde.

Laserklinikernas uppgång och fall

I början på 2000-talet dök det upp ett antal laserkliniker med laserhuvar som använde sig av aggresiv marknadsföring tyvärr i många fall var oseriösa. Laserklinikerna leasade ut huvar och enligt kontrakten skulle de ta på sig garantiansvaret.

Laserklinikerna hade tumskruvarna på klienterna som hoppade på avtalen genom att de bara laddade maskinerna med ett visst antal laser-timmar åt gången. För patienterna var garantivillkoren direkt oskäliga, eftersom de förutsatte att de samtidigt skulle använda andra läkemedel och dessutom en massa dyra bi-produkter, som leasing-företaget tjänade grova pengar på.

Laserföretagen gick ofta i konkurrs efter något år. Många speciellt yngre betalade 40 000 kronor för en behandling som inte gav något resultat och lämnades med en värdelös garanti. Klinikerna hade garantier som gick ut på att patienterna skulle använda mediciner som Rogaine och Propecia och dessutom var tvungen att sitta under huven med mycket stor regelbundhet vilket många inte kunde leva upp till.

Så småningom skedde en överetablering och billigare maskiner konkurrerade ut det tidigare ledande företaget. Laserbehandlingen gavs allt oftare på samma sätt som man erbjuder solariebehandling, dvs utan garantier och kunden debiterades med tid eller tillfällen. I princip kunde de få klippkort till klinikerna.

Vad finns det för olika laserprodukter?

Under senare tid har det dykt upp nya laserprodukter. Den första produkten som lanserades var laserkammen och en av de senaste produkterna är laserkepsen (även kallad LaserCap).

LaserCap är en framtagen produkt, av Associate professor Michael Hamblin som har studerat tillväxten på hår. Michael Hamblin är i första hand engagerad kring forskning om användning av LLLT inom neurokirurgi och neuro-traumatologi.

LaserCapen får plats under kepsen eller någon annan mössa och är lätt att ha med sig. Som jämförelse har lasercap 224 laserdioder, laserkam 9 lysdioder och laserhuven 90 laserdioder vilket innebär att total effekt blir betydligt större med LaserCap som ger 1120mW.

I Sverige har New Hair Clinic har börjat sälja Lasercap och även blivit generalagentur för i Sverige och enligt Dr Mats Ingers, så fungerar metoden oväntat bra hos de som testat. Mats berättade för mig när jag besökte New Hair Clinic att diametern på håret blir både rundare och tjockare. Lasern pentererar ner i huden 5 mm i varje diod, vilket skulle räcka för att nå stamcellerna som finns på 3-4 mm djup. Energin kan påverka håret och hårcyklerna på ett positivt sätt. Priset som New Hair Clinic har satt (mars 2012) är 22 500 kronor inklusive moms.

Med vilka utvecklingsmål har man designat lasercapen?

Hamblin och Rabin som har utvecklat lasercapen har haft ett antal målsättningar med produkten. Om man antar att det finns ett samband mellan tillförd effekt och erhållen biologisk aktivitet måste antalet dioder (och uteffekten på varje diod) vara tillräckligt för att man med stor sannolikhet skall nå upp till en bra utveckling dvs där hårväxten planar ut.

Utrustningen måste vara så enkel att använda, att man inte tröttnar. Det betyder att den skall vara passiv (inte kräva kammande rörelse) och laserutrustningen skall kunna användas t ex hemma. För LaserCap tillkommer fördelen att exempelvis kunna användas om man långpendlar till jobbet.

Den skall vara enkelt portabel, om man reser bort. För LaserCap uppfylls det genom den robusta väskan i lätt aluminium, samt möjligheten att ladda över allt i världen.

Vetenskapliga rapporter kring laserbehandling

Det pågår projekt med low level laser som sägs fungera bra på kvinnor men det finns väldigt skralt med vetenskapliga rapporter som bekräftar att laser metoderna verkligen fungerar. Vad många laserkliniker istället gör är att man erbjuder kombinerad behandling och medicinering med läkemedel som Rogaine och Propecia och vips då finns det ju en del patienter som får bättre resultat av sitt hår.

Förutom den ungerska studien presenterades en studie vid ISHRS år 2007 av Dr Maria A Muricy som visade att LLLT kombinerat med 5% minoxidil (troligtvis Rogaine) ökade hårväxten speciellt hos kvinnor. Själv har jag inte läst denna studien men jag kan tycka att det är konstigt att man undersöker laser och minoxidil i samma studie.

Elva studier har utvärderades av Afifi et al. som undersökte totalt 680 patienter, bestående av 444 män och 236 kvinnor. Nio av 11 studier bedöma hår räknas/hårets täthet fann statistiskt signifikanta förbättringar i både hanar och honor efter LLLT behandling. Dessutom Hårtjocklek och draghållfasthet avsevärt förbättrat i två av fyra studier. Patienttillfredsställelse rapporterades i fem studier.
Källa: Afifi L., Maranda E.L., Zarei M., Delcanto G.M., Falto-Aizpurua L., Kluijfhout W.P., Jimenez J.J. Low-level laser therapy as a treatment for androgenetic alopecia. Lasers Surg Med. 2017;49:27–39. doi: 10.1002/lsm.2251
Läs mer

Kritik mot laserbehandlingar

Trots de skrala vetenskapliga beläggen för laser är det många hårtransplantations kliniker som väljer att marknadsföra laser och man kan ställa sig fråga varför. Många företag tjänar pengar på laserbehandlingar. Jag tror att anledningen att många hårkliniker rekommenderar laser är att det är en variant av kundvård och ett sätt att lugna ner patienter som vill se det omedelbara resultatet från sina hårtransplantationer. Många patienter är stissiga och det tar ungefär ett år innan du ser resultatet – en laserbehandling kan då vara ett sätt att lugna ner patienterna och få dem mer säkra och trygga. Det kan ju också vara frågan om att de märker ett positivt resultat och att de därför rekommenderar metoden till exempelvis yngre patienter.

Vad lasern gör är att blodcirkulationen ökar vilket kan ge en viss effekt. Att lasern penetrerar hårsäcken och därmed blodcirkulationen är högst kontroversiellt. Däremot är laser big business och på ISHRS konferensen  i Boston visades bla laserkepsen. Bland seriösa kliniker som använder den finns Bauman Medical Group.

Är laser verkligen FDA godkänt?

FDA bestämmelserna har gjort att företagen har sett till att få sina maskiner godkända av amerikanska läkemedelsverket.
FDA ger godkännanden enligt ett komplicerat regelverk för olika saker. Farlighetsaspekten är en. Här betyder ”FDA-godkännande” bara att det inte finns några risker. Erkännande av effekt för det produkten utlovar är en annan. Här är FDA-godkännandet svårare att få, eftersom det kräver viss vetenskaplig dokumentation. Laserkammen har fått det för manligt håravfall, de har för FDA visat att behandlingen har effekt (fråga mig inte hur man lyckats med detta). Sedan finns det en huv, som har fått samma godkännande vid behandling av håravfall för kvinnor. Det är väl inte alltför djärvt att anta att LaserCap också kommer att kunna visa effekt mot håravfall, men det tar tid att skaffa dokumentationen.
Laserkamen och laserhuven är godkända och det pågår tester för att få ett FDA godkännande av LaserCap.

Men FDA godkännandet betyder inte att medoden fungerar mot håravfall snarare betyder det att lasermaskinerna som apparat inte skadar en person. Att få ett läkemedel godkänt av FDA är betydligt mer komplicerat än att få en maskin godkänd…

Om någon kan skicka mig en vetenskapliga och objektiva studier om lasermetoden så kommer jag kontinuerligt att ändra innehållet på den här sidan.

Följande kliniker erbjuder laserbehandlingar mot håravfall

  • New Hair Clinic
  • Hair restoration Clinic
  • Stureplanskliniken har en bifirma som heter Medica Laser Clinic
  • Nordic Hair

Källor

Vetenskapliga studier kring laserbehandlingar:

Avci P, Gupta GK, et al. “Low-level laser (light) therapy (LLLT) for treatment of hair loss.” Lasers Surg Med. 2014;46:144-51.

Jimenez JJ, Wikramanayake TC, et al. “Efficacy and safety of a low-level laser device in the treatment of male and female pattern hair loss: a multicenter, randomized, sham device-controlled, double-blind study.” Am J Clin Dermatol. 2014;15:115-27.

About the Author

daniel larsson

Jag heter Daniel Larsson och har arbetat med hårtransplantationer i drygt 5 år bla som marknadschef på en av de största hårklinikerna i Sverige och som oberoende konsult. Min ambition är att hårtransplantationsguiden.se ska vara Sveriges ledande hårsajt om hårtransplantationer. Jag har besökt ISHRS hårtransplantationskonferens och fördjupat mig på frågor om håravfall som är angelägen information för väldigt många. På Linkedin är jag administratör kring en grupp med över 200 läkare som jobbar med FUE.

You may also like these