KROX20

Forskare från University of Texas (UT) Southwestern Medical Center har identifierat ett protein som kallas KROX20 som växlar på cellerna i huden och berättar för dem att bli hår. Ett annat namn är EGR2. Dessutom producerar dessa prekursorceller ett protein som kallas stamcellsfaktor (SCF) viket spelar en avgörande roll i hårpigmentering. Men studien har fått kritik som också publicerats.

När SCF genen plockades bort hos möss fick de grå hår som blev vit med åldern. Forskarna såg också att när KROX20-producerande cellerna togs bort upphörde håret att växa och mössen tappade sitt hår. Forskningsteamet kommerframöver att fokusera på att ta reda på huruvida KROX20 och SCF genen sluta fungera ordentligt och leder till manligt håravfall.