Man som är orolig för sitt håravfall

Håravfall hos män: Manligt håravfall alopecia androgenica är ingen sjukdom

Manligt håravfall (MPHL: Male Pattern Hair loss) och skallighet kan stoppas. Det tillhör den vanligaste typen av håravfall och drabbar en stor del av den manliga befolkningen någon gång under livet – både hos yngre och äldre. Det manliga håravfallet som kallas för alopecia adrogenica eller flintskallighet uppfattas inte som en reell sjukdom – men kan ge psykologiska problem och för den enskilda individen både sociala och yrkesmässiga konsekvenser. Det är många som har fått depressioner av sitt håravfall.

Stoppa manligt håravfall med rätt behandling

Det går ofta att stoppa manligt håravfall med rätt åtgärd av håravfallsbehandling, produkter och läkemedel. Den metoden som vi förespråkar är hårtransplantationer men du kan också kombinera en hårtransplantation med läkemedel som Rogain och Propecia, mesoterapi och PRP-behandlingar.

Hur växer håret?

Tillväxt av hår sker inte kontinuerligt utan sker cyklisk i olika faser. Tillväxtfasen (den anagena fasen) efterträds i en övergångsfas med regression (den katagena fasen) och en vilande fas (telogen). Hur dessa faser sker varierar från individ till individ men den anagena fasen kan ske under 2-5 år medan det kategena stadiet sker under några veckor. Under den telogena asen som kan vara i flera månader upphör hårtillväxten. Som resultat av slitage och att man drar i håret som sker när du kammar håret får du också ett visst håravfall.

Håravfallet orsakas av hormoner, genetik och tid

Håravfall hos män kan bero på mängder av olika orsaker som sjukdomar, näringsbrist, bakterier i hårbotten, hormonella obalanser, stress och ärftlighet. Den absolut vanligaste orsaken till håravfall är det som kallas genetiskt håravfall eller ärftligt håravfall som kan drabba både män och kvinnor som har en genetisk uppsättning som har ett arv för tillståndet. Det ärftliga håravfallet är betydligt mer vanligt hos män än hos kvinnor.

Överskott av manligt hormon orsakar också håravfall. Dessutom kan stress, felaktig kost och föroreningar tillsammans påskynda skallighet. Under stress kommer förlust av håret dubbelt så snabbt som på en normal människa. Håravfallet orsakas av ökad känslighet för androgener (manligt könshormon sk testesteron och dihydrotestosteron) i vissa delar av hårbotten. Manligt genetiskt håravfall orsakar att hårsäckarna krymper och producera mikroskopiska hår som växer under en kortare tidsperiod än normalt. Både män och kvinnor producerar ”manliga” hormoner. De vanligaste av dessa är testosteron, androsteinedione och dihydrotestosteron (DHT).

Läs mer om hur håravfall påverkar män vid olika åldrar

Med åldern lider man av håravfall genom att förvärva den genetiska predispositionen och förekomsten av manliga hormoner. Hos män kan håravfallet redan börja i tonåren och det klassiska ärftliga håravfallet innebär att hårfästet kryper upp i de sk vikarna (flikarna).

Ofta börjar det manliga håravfallet i 20-års åldern efter puberteten när nivåerna av androgenerna i blodet ökar och håravfallet är en process som kan ske både snabbt och långsamt. Den första förändringen sker oftast i vikarna som är ett vanligt håravfall som du kan se i 96% av äldre kaukasiska män och även hos yngre män som inte får ytterligare håravfall. På hjässan uppstår det ofta en kal fläck som med tiden blir större och kalare.

Som det framgår av namnet är alltså håravfallet genetiskt bestämd och förs vidare från generation till generation. Manligt genetiskt håravfall är ärftlig och genen kan ärvas från antingen mammans eller pappans sida. Det finns en vanlig myt att det genetiska arvet bara kommer från moderns sida vilket inte är sant.

Hur vanligt är det med manligt håravfall?

Som en grov tumregel brukar man säga att män i 20-årsåldern har 20 procent sannolikhet att drabbas av manligt håravfall, i 30 års åldern har han 30 procents sannolikhet att drabbas av håravfall, i 40 års åldern 40 procent sannolikhet och sambandet gäller ända upp till 90 års åldern.

Undersökningar visar att

 • 68% av männen känner sig hjälplösa kring sitt håravfall
 • 73% av  män som drabbats av håravfall känner att de är mindre attraktiva än de var när de hade hår

Kan manligt håravfall förebyggas?

Genetiskt håravfall betraktas allmänt som en del av den naturliga åldringsprocessen och anses inte vara en sjukdom. Det finns många metoder för behandling av håravfall och du kan behöva rådgöra med en läkare vad som passar just dig. Det finns flera olika sätt att förebygga och motverka manligt håravfall med olika typer av mediciner och naturligtvis är det också möjligt att göra en hårtransplantation.

Manligt håravfall är beroende av dihydrotestosteron (DHT). Testosteron omvandlas till DHT av enzymet 5-reduktas. Substanser som finasterid som finns i läkemedel som Propecia ® fungerar genom att blockera detta enzym och därmed minska mängden DHT. Det finns även mediciner som Rogain som påstås stimulera blodflödet i hårbotten vilket sägs stärka hårsäckarna. En annan metod att förebygga manligt håravfall är naturligtvis en hårtransplantation vilket blir alltmer vanligt. Under 2009 utfördes mer än 100 000 hårtransplantationer bara i USA.

Forskningsrapporter och studier kring manligt håravfall

Hamilton var den första som klassificerade olika mönster av håravfall och senare kom Norwood med sin populära Norwood skala där det finns olika former av håravfall från klass 1 som inte är något håravfall alls till Norwood 7 som innebär mycket stort håravfall.

Norwood skalan används för att mäta håravfall - allt om manligt håravfall

Hur många hårsäckar behöver man transplantera för att täcka håravfallet?

Nedanstående är den sk Norwood skalan som används när man bedömer manligt håravfall.

 • Norwood I: behövs ingen hårtransplantation
 • Norwood II: behövs ingen hårtransplantation men man kan transplantera upp till 800 hårsäckar ifall man tex tycker att symmetrin är ett problem eller ifall man behöver sänka hårlinjen.
 • Norwood IIa: 500-800 hårsäckar
 • Norwood III: 800-1000 hårsäckar
 • Norwood IIIa: 1300-1600 hårsäckar
 • Norwood IV (4): 1900-2500 hårsäckar
 • Norwood IV A (4): 1700-2500 hårsäckar
 • Norwood V (5): 2500-3200 hårsäckar
 • Norwood VI (6): +3200-4200 hårsäckar  (både på fronten och på hjässan) och det kan behövas flera operationer
 • Norwood VII (7):  +5000 grafts (behövs flera operationer och man tar allt hår som är möjligt)

Forskningsrapporter om manligt håravfall
De molekylära mekanismerna som styr mänskligt hår tillväxt och håravfall är dåligt kända. Androgener spela en roll i utvecklingen androgen alopeci. I en forskningsrapport publicerad i Science 2006 visade att det fanns en genmutation i familjer som hade genetiskt håravfall och forskarna koncentrerade sin forskning kring kromosom 3q27 och LIPH genen. Deras slutsats var att lipase H spelar roll för hur håret växter.

En teori som föreslås förklara manligt håravfall är att med åldern kommer hårsäckarna under ökande tryck från hårbotten. Hos yngre personer är folliklarna buffrade av den omgivande fettvävnaden under huden. Ungdomlig hud är också bättre på att vara fuktig. När huden blir uttorkad komprimerar hårbotten folliklarna, vilket gör att de blir mindre.

Unga män som drabbas av håravfall
En annan studie publicerad i Oxfordjournal visade tyvärr att patienter med prostatacancer löpte dubbelt så stor risk att ha androgen alopeci vid 20 års ålder. Studien tog inte ställning ifall män som drabbats av manligt håravfall i tidig ålder skulle kunna ha nytta av rutinmässiga screenings för prostatacancer eller systematisk användning av 5-alfa-reduktashämmare i förebyggande syfte.

About the Author

daniel larsson

Jag heter Daniel Larsson och har arbetat med hårtransplantationer i drygt 5 år bla som marknadschef på en av de största hårklinikerna i Sverige och som oberoende konsult. Min ambition är att hårtransplantationsguiden.se ska vara Sveriges ledande hårsajt om hårtransplantationer. Jag har besökt ISHRS hårtransplantationskonferens och fördjupat mig på frågor om håravfall som är angelägen information för väldigt många. På Linkedin är jag administratör kring en grupp med över 200 läkare som jobbar med FUE.

You may also like these