Alopecia Totalis

Alopecia Totalis innebär förlust av allt huvudhår och ytan blir totalt slät. Orsakerna till håravfallet är oklara men enligt Wikipedia kan det bero på stress.

Vid alopecia totalis är det inte möjligt med hårtransplantationer eftersom man inte har något eget hår som man kan transplantera från.

Tips på länkar
http://www.alopeciaworld.com/

Lämna ett svar