risker med hårtransplantationer

Risker med hårtransplantationer

Även om metoderna blir bättre och bättre finns det givetvis risker vid hårtransplantationer som du bör vara medveten om. Moderna metoder som FUE innebär lite risk men om du väljer en metod där de måste söva dig vid operation så öker även riskerna. Klinker och konsulter är inte alltid så noggranna med att informera om riskerna.

På internationella läkarkonferenser har jag sett en hel del blodiga bilder från operationer där man använt ballongexpanders och skärt ut stora områden från huden. Ta alltid reda på vilken metod som de kommer att använda och vem som kommer genomföra operationen eftersom kirurger har olika skicklighet med verktygen.

Minska risken genom att välja en etablerad klinik

Du bör också ta reda på så mycket om kliniken som det överhuvudtaget är möjligt och utvärdera de olika klinikernas skicklighet och hantverkskunskap. För dig som funderar på att genomgå en operation är det viktigt att du har förtroende för kliniken och för operationsteamet. Se till att läsa så mycket som du kan om kliniken och läkaren som ska genomföra operationen och försök att träffa andra patienter som har opererats på kliniken.

Risker hårtransplantation: förväntningar, resultat och fysiska problem

Att genomgå en hårtransplantation är inte precis som att köpa en bil eftersom resultatet efter en operation är något som du måste leva med resten av ditt liv. Tänk på att du själv måste se dig själv och kirurgens resultat i spegeln varje dag resten av ditt liv.

 • En av de största riskerna är att du har för höga förväntningar på ett ingrepp. En hårtransplantation är ett ingrepp som gör att du kan få lite annat utseende på ditt hår men det kommer inte radikalt att förändra ditt liv.
 • Dåligt estetiskt resultat är något som många får leva med eftersom det finns en hel del dåliga kliniker.
 • Ärrbildning i området där hårsäckarna tas ut – en risk som är större vid strip än FUE.
 • Infektioner efter operationen – även om det är väldigt ovanligt
 • Känselbortfall och smärta från området där man tagit bort hårsäckarna – i synnerhet ifall man använder metoder som inte är non-invasive.
 • Att håret lossnar efter några månader efter operationen är fullt normalt men det normala är att håret börjar växa från de transplanterade hårsäckarna.
 • Det finns ett tillstånd som kallas för Hair loss shock – dvs att håret går in i en vilofas vilket kan bero på mängder av olika orsaker eftersom hårsäckar är organiska.
 • Estetiska problem med det transplanterade håret exempelvis att hårsäckarna sätts i fel vinkel, att de är för glesa, att storleken på hårsäckarna sätts på fel plats m.m. Det finnt tom de som vänder på hårsäckarna så att enstaka hårsäckar växer innåt.
 • Det finns kirurger som hävdar att strip operationer är farligt eftersom man skär djupt i huden vilket skulle kunna leda till luftemboli.

Äldre hårtransplantations metoder och omoderna tekniker

Tyvärr finns det fortfarande idag kliniker som levererar tvivelaktiga resultat där de placerar hårsäckarna i fel vinkel, eller ännu värre lämna patienten med stora fula ärr i nacken. Samtidigt har konkurrensen bland de som transplanterar hår ökat ordentligt i Europa och i Sverige under de senaste åren.

Omoderna tekniker

 • Under slutet på förra seklet var det vanligt med hårtransplantationsmetoder som punch grafts där kirurgen tog ut 15-30 hårsäckar i taget vilket inte gav ett estetiskt utseende. Patienten fick sk dockhårsutseende.
 • hårlyft där man opererade in en silikonplatta under huden
 • Nido syntetiskt hår som stöts bort av kroppen och sattes fast med krokar. Många personer går omkring med nidohår och det ser långt ifrån naturligt ut.
 • Flap kirurgi som jag tycker ser läskigt och blodigt ut
 • Ballong expanders som även det ser extremt blodigt ut i jämförelse med exempelvis FUE.

Det finns även skalp eller flintreduktion där det kala området skärs bort och de hårbeväxta områdena dras ihop.

Efter en hårtransplantation

Det är vanligt att hårtransplantationspatienten de närmaste dagarna efter en operation har svullnad vid pannan, i nacken och ögonlocken vilket kommer gå ner med tiden. Det går att utföra s.k. dräneringsmassage någon dag efter operationen.