De olika stegen vid en hårtransplantation

De olika stegen vid en hårtransplantation:

Olika kliniker utför operationen på olika sätt men det här är huvudstegen vid en hårtransplantation. Observera det kan skilja sig en hel del mellan en FUE operation och en Strip operation.

1. Det görs en planering och strategi kring hur ditt håravfall ska behandlas. Innan du gör en behandling får du veta hur mycket som ska transplanteras och du får veta mer om ingreppet.
2. Du kommer till kliniken ren och fin. Numera brukar man rekommendera människor att undvika rökning i samband med operation för att minska blödningar.
3. Håret tvättas och görs rent. Hygien är väldigt viktigt vid operationer.
4. Ofta rakas du eftersom det då blir betydligt lättare att plocka ut hårsäckarna.
5. Man bestämmer designen av din hårlinje i samråd med dig
6. Du får anestasia och lugnande och sedan väntar man på att bedövningen ska verka.

7. Hårsäckarna tas ut.
a) Vid strip plockas ett större hudområde ut och du får även starkare bedövning och eventuellt narkos.

b) Vid FUE plockas hårsäckarna ut individuellt
8. Vid strip sys huden ihop
9. Hårsäckarna sorteras i storlek i olika grupper sk 1:or, 2:or och 3:or.
10. Hårsäckarna transplanteras på ditt mottagarområde vilket kan ta timmar. En viktig faktor är kylningen av hårsäckar. (jag misstänker att det kan vara smart att få huvudet avkylt eftersom hårsäckarna i sådana fall borde dra ihop sig – men jag har inte sett några studier kring detta).

Ofta får du medicin som propecia och rogaine och värktabletter för den närmsta tiden och eftervård. Olika kliniker har olika preparat som du använder efter ingreppet.

Beroende på klinik har man eftervårdskontroll efter 6 månader och 1 år för att se att allting har fungerat som det ska och att det inte blivit några problem.