man

Vilken hårtransplantationsmetod är bäst?

Vilken hårtransplantationsmetod är bäst?

Det blir vanligare för människor att göra hårtransplantationer allt eftersom metoderna fortsätter att förbättras. Det är idag i stort sett omöjligt att se ifall någon gjort en hårtransplantation. Tidigare kunde alla se när en person hade gjort en dålig hårtransplantation med hår pluggar. Ändå finns det fortfarande fakta om hår transplantationskirurgi som inte är allmänt kända.

En stor andel av män är flintskalliga eller börjar bli det. Hälften av alla män som är 50 år eller äldre har en viss mängd håravfall. Vissa löser problemet genom att raka huvudet andra tar den exakta motsatta vägen och genomgår hårtransplantationskirurgi.

Det är i princip objektivt fastslå vilken hårtransplantations metod som är bäst för den som vill dölja och motverka sitt håravfall. Olika läkare har  olika åsikter beroende på vilken metod man själv föredrar. Man skiljer mellan två olika metoder FUE och Strip som skiljer sig i många avseenden. FUE och strip metoderna kombineras av en del kliniker. Under senare år har FUE metoden vunnit terräng och allt fler operationer görs med den metoden. Kontroversen mellan de olika lägren kommer att fortsätta vilket är tydligt på läkarmässorna.

infographic

FUE metoden

FUE-metoden (kallas ibland för implantatmetoden) har fördelen att det är en skonsam metod för patienten och man kan säga att det är en non-invasive metod. För patienten slipper du några synliga operationsärr. Nackdelen är att metoden är väldigt tidskrävande för kirurgen och därför blir metoden även dyrare för patienten. Läs mer om FUE-metoden

Strip metoden

Strip-metoden har fördelen att den är betydligt billigare för patientens plånbok eftersom metoden går fortare och det går att ta ut mer hårsäckar på en kortare tid. Majoriteten av de utländska kirurger använder strip (kallas också FUT-metoden) och som kirurgen kan utföra flera operationer under en dag. Kirurgen skär ut en lång hudremsa i nacken som sedan delas upp av sköterskor eller operationstekniker som det kallas på vissa håll. Läs mer om strip-metoden

Kombinationsmetoder för att nå större resultat

Det finns kliniker som förespråkar att man gör en kombination av Strip och FUE under 2 dagar för att därmed kunna maximera antalet hårsäckar som tas ut och transplanteras under en kortare period.

Debatten om FUE eller Strip – vad handlar den om egentligen?

Det finns förespråkare inom både FUE förespråkarna och Strip lägren och faktorer som påverkar operationens resultat och som debatteras är transaktionsgrad, elasticiteten i huden efter en operation, överlevnadsgrad av hårsäckarna och kirurgteamets skicklighet.

Det finns hårtransplantationskliniker som öppet redovisar att man ofta behöver göra flera operationer för att få ett bra resultat och det finns FUE kliniker som har en rätt stor mängd patienter som måste reopereras pga uteblivet resultat. Det förekommer även att det uppges fel mängd hårsäckar som transplanteras.

En del hårtransplantationskirurger anser att de maximerar antalet hårsäckar som de tar ut genom att kombinera strip med FUE. Å andra sidan finns det läkare som hävdar raka motsatsen att du kan få ut maximalt antal hårsäckar genom att göra 5 stycken FUE – även om de då inte berättar vad det skulle kosta för patienten men priset.

Läs mer om FUE och Strip:

Fråga vilken metod kliniken använder: En del kliniker marknadsför begrepp som mikrokirurgi, micro-metoden och minigraftmetoden och jag antar att de då vill visa att det handlar om mikro kirurgi vilket i sådana fall både kan omfatta FUE och strip metoden.

Ingreppet är permanent

Om du bestämmer dig och inte gillar resultaten är det inte så enkelt som att ta bort en peruk för att ändra ditt hår. Du kan behöva gå igenom många operationer och huvudet kommer kanske aldrig se likadant ut igen. Därför ska du ta reda på vilken som är den bästa kliniken för dig och aldrig acceptera någon läkares erbjudande att göra några hår transplantat och se om du gillar resultatet innan du gör en fullständig operation hårtransplantation.

Du behöver flera dagars vila efter din hårtransplantation. Eftersom operationen ofta är lätt att uthärda och du är på benen dagen efter operationen kanske du tror att du kan gå direkt tillbaka till din vanliga aktiviteter. Det är bara din hårbotten och inte muskler eller ben. Sanningen är att du har många små sår och du måste skydda dem och låta det ta tid.

Innan du bestämmer dig för att göra en operation ta reda på vilken metod som kliniken kommer att använda, var kritisk och se alltid till att du har förtroende för den som ska göra ditt ingrepp.