tisdag, september 17

Telefon: 08-645 56 89 kvällstid mellan 19.30-21.00

FUE metoden

Vad är FUE egentligen?

FUE (Follicular Unit Extraction) är en hårtransplantationsmetod där man “planterar hår” där håravfallet är synligt. Kirurgen plockar hårsäckar individuellt i baksidan av huvudet och sedan omplacerar dessa i fronten eller hjässan där håravfallet är som störst.

FUE metoden kallas ibland för the Golden Standard inom hårtransplantationer eftersom det är en exklusiv och dyr metod. Med FUE metoden går det alltså att maskera vikarna, sänka hårfästet eller fylla ut hårsäckar med hår på tomma ytor. Många reoperationer, korrigeringar och hårsänkningar görs också med FUE.

FUE metoden

Det brukar sägas att FUE metoden är en minimal invasiv teknik där man plockar ut de follikulära enheterna från med “mikro-snitt” på ca 0,5-1 mm i diameter. Sämre kliniker använder stora implantat och du ska se upp för kliniker som använder transplantat över 1.2 mm eftersom det innebär att huden kommer få problem. Likaså ska du se upp med kliniker som tar flera transplantat vilket innebär att de placerar hårsäckarna också i grupper vilket är fel och ger dig ett onaturligt utseende.

Världskända FUE kliniker har ägnat mycket tid och energi på att förbättra och använda innovativa verktyg och tekniker vid ingreppet. Ingreppet sker med hjälp av hög förstoring och med mikrokirurgiska instrument som varierar i diameter beroende på patientens hårsäcksstorlekar. Där man placerar hårsäcken används ännu mindre ingrepp. I bilden till höger ser du ett fotografi hur det ser ut när man tar ut hårsäckarna en i taget. Ingreppet tar vanligtvis 6 upp till 12 timmar beroende på hur många hårsäckar som ska transplanteras. Ett stort ingrepp kallas för mega-session.

Att motverka håravfall och återskapa ett naturligt utseende på huvudet

Hårsäckar växer vanligtvis  och har mellan 1-7 hår i varje hårsäck men majoriteten av hårsäckar innehåller sk ettor, tvåor och treor. FUE implantaten består därför vanligtvis av 1-3 hårsäcksgrupper. Efter det att kirurgen plockar ut implantaten sorteras dessa och placeras på patientens områden som har drabbats av håravfall.

För att få ett naturligt utseende är det viktigt att placera de finare ettorna, dvs de som har ett hår, i främre raden av hårfästet medan de grövre tvåorna och treorna placeras längre bak för att därmed imitera hur håret ser ut i naturen. Om kirurgteamet placerar 2:or i främre hårlinjen gör det att hårtransplantationen kommer att se onaturlig ut. Därför är det viktigt att teamet sorterar upp de olika hårsäckarna innan de placeras.

front

Fotogalleri FUE – operationsdagen

Bilderna visar hur FUE operationen går till under operationsdagen och den andra bilden visar hur det ser ut när håret vuxit ut. Under ingreppet har man lokalbedövning men inte narkos. Observera att det tar några dagar innan sårskorporna försvinner och ungefär ett år innan håret har vuxit ut.

Fördelar med FUE

FUE metoden har många fördelar gentemot andra metoder och i Europa är det den vanligaste metoden: riskerna för ärrbildning är liten, infektioner eller andra komplikationer är minimala och mer hårsäckar kan teoretiskt plockas ut. En patient som lider av håravfall har ett begränsat antal hårsäckar och det gäller att hushålla med dessa resurser. I USA är fortfarande strip väldigt vanlig men allt fler kliniker går över till FUE.

Egenskap

FUT  (Strip)

FUE

SmärtaMellan till mycketVäldigt lite
StygnJaNej
Blödning under ingreppetJaNej
Möjligt att kunna ha korthårt utan att det synsEtt linjärt ärr blir synligtSmå ärr kan finnas om man använder större verktyg än 1.2 mm
Naturligt resultatJaJa
Möjligt att det känns efter operationenJaMöjligt men väldigt sällan

 Inget stort ärr i donationsområdet. Lämnar inga stora ärr på givarområdet och ger mycket naturligt resultat.

Naturligt resultat: Visserligen handlar FUE mest kring hur man tar ut hårsäckar men det är troligt att en klinik som använder mikroverktyg för att ta ut hårsäckar även använder mikroverktyg för att placera samma hårsäckar. Hur man placerar hårsäckarna är av stor betydelse för hur resultatet blir för att få ett naturligt resultat. Det kirurgiska teamet har dessutom möjlighet att placera varje hårsäck i rätt vinkel i harmoni med det befintliga håret – vilket bidrar till ett mer naturligt resultat.

 Välbefinnandet hos patienten eftersom kirurgen använda lokala bedövning som liknar den du får hos tandläkaren. Efter operationen kan du gå hem med ett lätt skyddande förband eler keps över huvudet och efter en operation ser du ut som en nåldyna på baksidan av huvudet men efter några veckor har de flesta såren växt igen.

Nackdelar och risker med FUE-metoden

Det finns även en hel del nackdelar med FUE. Nackdelarna är främst priset som har varit högt i Sverige pga att det finns få kliniker som utöver FUE. Klinikerna sätter ofta priset per hårsäcksgrupp vilket kan bli dyrt ifall du behöver transplantera 2000 hårsäckar. Ofta kan du behöva flera operationer vilket innebär att totalkostnaden kan bli väldigt hög upp emot 200 000 kronor. Att metoden är dyrare kan även förklaras att FUE metoden är tidsödande men givetvis kan du försöka få ner priset om det handlar om en stor operation. Rent allmänt sett kan du få betala 30-40 000 kronor mer än vad motsvarande strip operation skulle kosta.

Vid större håravfall behövs ofta flera operationer eftersom man kan maximalt ta ut 3000 hårsäckar (ungefär 6600 hårstrån) från varje FUE operation. Gör man större operationer blir sår ytan enorm eftersom man multiplicerar diametern på verktyget med antalet hårsäckar som tas ut. Jag har gjort beräkningar på det som visar att även storleken på instrumentet har betydelse för sårytan vid större operationer.

Det finns även läkare från FUE motståndare (troligvis eftersom de själva föredrar Strip-metoden) som med kontroversiell metodik påstår att överlevnadsgraden med FUE är lägre än strip. Men i undersökningarna kan resultatet bero på faktorer som hur teamet handskas med hårsäckarna. Mycket talar för att det finns andra faktorer som påverkar överlevnadsgraden som exempelvis tiden som hårsäckarna är ute i det fria och vätskan som de förvaras i innan de placeras. Det finns också mycket som talar för att FUE transplantaten dröjer lite längre innan de växer upp än de som har gjorts med strip. Jag har pratat med några patienter som hävdat att håret vid strip operationer har visat sig tidigare.

Olika metoder som automatiserad eller manuell FUE?

FUE kan både utföras både manuellt och mekaniskt dvs med motoriserade verktyg. Enligt ISHRS statisik var ungefär hälften av all FUE automatiserad 2011 vilket motsvarade 10.9% av alla alla hårtransplantationer.

De första motoriserade FUE verktygen som kom för några år sedan visade inte speciellt bra resultat och jag har hört en del skräckberättelser på nätet från patienter som har drabbats av sådana kliniker. De nyare motoriserade FUE verktygen finns i olika diametrar ner till 0.7 mm och fungerar betydligt bättre och företag som Restorationrobotics utvecklar mjukvara för att extrahera FUE implantat där de tom ser hur hårsäckarnas vinkel ser ut.

Hur man skär ut varje hårsäck så att den sk transections graden blir låg är av stor betydelse. Vad som är viktigt är i vilken vinkel hårsäckarna tas ut och att den som tar ut hårsäckarna anpassar verktygen efter patientens hårsäckar. Storleken på hårsäckarna kan variera både i storlek och hur själva roten ser ut. Exempelvis har personer som har krulligt hår ofta mer böjda hårsäckar än de som har rakt hår.

Det finns även kliniker som använder implantatinjektor och en del kombinerar FUE med andra metoder som PRP och mesoterapi. Vilken metod som fungerar bäst varierar beroende på vem du frågar. Eftersom det inte finns någon standardiserad metod för follikulärt extraktion å använder världskända hår transplantationskirurger olika banbrytande tekniker och verktyg med utmärkta resultat. I slutändan är det deras skicklighet och erfarenhet som spelar störst roll för resultatet. Även de mest avancerade verktygen och banbrytande metoderna kan ge dåliga resultat i händerna på en oerfaren kirurg.

Några ord om priset vid FUE metoden

Det är vanligt att FUE operationer betalas per hårsäck och därför är det viktigt att du är överrens om hur många hårsäckar som ska transplanteras. Det finns en del konspirationsteorier kring en del läkare som man tror transplanterar med dålig täthet vilket gör att patienten tvingas tillbaka för flera operationer att förtäta håret. Se till att förhandla priset ordentligt innan transplantationen sätter igång och ha förtroende i din läkare. På operationsdagen är det för sent.  Det är vanligt att en del kliniker spjälkar upp hårsäckarna så att man exempelvis får fler ettor om det behövs vilket kan innebära att du får en högre kostnad ifall du betalar per hårsäck som transplanteras.

Eftervård efter du gjort en hårtransplantation

Eftervården varierar från klinik till klinik men det är vanligt att du har rodnad närmsta tiden efter behandling.

  • En del kliniker ger dig en keps efter transplantationen vilket är märkligt eftersom hårsäckarna under första tiden är sköra. Likaså tröjor som du drar över huvudet bör du försöka undvika.
  • Det tar upp till ett år innan du ser resultatet av en FUE. Hår växer långsamt. Direkt efter behandlingen är det vanligt med antibiotika.
  • Schampo bör man vara försiktig med och ifall man använder bör man ha ett snällt schampo utan silikon och parfymfritt
  • Många kliniker använder kombinationsbehandlingar med mediciner som Finasterid och Minoxidil  i samband med hårtransplantation. En del säger att minoxidil inte är bra för dig.

När började FUE att användas som metod?

Användningen att ta ut follikulära enheter introducerades ursprungligen av Dr Woods i Australien under namnet “Woods Technique” men Dr Woods avslöjade inte detaljerna i sin nya teknik och något senare skrev Rassman och Bernstein ett vetenskapligt papper kring metoden. Senare har andra kirurger utvecklat metoden vidare och den är idag en rätt standardiserad lösning även om det är en mindre andel av världens kirurger som väljer att utföra FUE så är det den metoden som växer mest allt eftersom kunderna efterfrågar metoden.

Andra användningsområden för FUE metoden

Andra användningsområden för FUE metoden omfattar

1. Ärr reducering – ifall man gjort en gammal hårtransplantation med strip metoden går det att placera hårsäckar i ärr
2. Ögonbryn, skägg transplantationer – för att få ett mer komplett ärr
3. Restaration och att ge ett naturligt utseende vid en tidigare hårtransplantation.
4. Sänka hårlinjen

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om FUE och vilka kliniker som är bra i ditt närområde. Vi svarar gärna på frågor!

Källor:
Follicular Unit Extraction: Minimally Invasive Surgery for Hair Transplantation.
Rassman and Bernstein

****