Triangular alopecia (Temporal alopecia) dvs håravfall i de temporala områden verkar vara en genetisk typ av håravfall. Just denna form av håravfall kan vara medfödd eftersom håravfallet börjar redan i barndomen och många barn drabbas av fläckar med håravfall. Kännetecken är pincettliknande märken vid de sk vikarna på huvudet. Sjukdomen är inte progressiv utan stannar vid flikarna.

Triangular alopecia är en sällsynt form av håravfall som drabbar ungefär 0.11% av befolkningen enligt Wikipedia. Den här typen av håravfall är förknippade med vissa sjukdomar som Phakomatosis pigmentovascularis och Setleis syndrom. Orsaken till triangulära alopeci är inte känt, men tillståndet kan behandlas både medicinskt eller kirurgiskt. Uppsök en dermatolog i första hand. Sjukdomen går att behandla med FUE hårtransplantation.