Vad är cicatrical alopecia?
Cicatricial alopecia (CCCA) är ett begrepp som antagits av North American Hair Research Society och omfattar begrepp som att man får håravfall när man använder en varm kam,  follikulär degeneration syndrom mm.

Lichen planopilaris (LPP)
LPP  är en typ av primär cicatricial alopeci som visar en eller flera runda ovala blanka fläckar med håravfall över mitten av hårbotten, sidan av hårbotten eller baksidan av huvudet. Patienter kan klaga på klåda, brännande hud eller ömhet. Hårbotten undersökning avslöjar vanligtvis perifollicular erytem (rodnad runt follikeln) och/eller hyperkeratos under de tidiga stadierna. Biopsi av skalpen kan användas för att bekräfta diagnosen. Det finns ingen godkänd behandling från amerikanska läkemedelsverket för detta tillstånd.

Enligt ISHRS finns behandlingsalternativ som topikala och intralesionella kortikosteroider, doxycyklin (används för dess antiinflammatoriska effekter), hydroxiklorokin, metotrexat, mykofenolatmofetil och orala 5-alfa-reduktashämmare (Finasterid, dutasterid). Det finns vissa belägg för att diabetes medicinen pioglitazon också kan fungera.

Hur vanligt är CCCA?
CCCA är ett sällsynt och förstör hårsäcken och ersätter den med ärrvävnad och därmed orsakar permanent håravfall. Cicatricial alopecia förekommer i hela världen bland i övrigt friska män och kvinnor i alla åldrar.

I vissa fall sker håravfallet gradvis utan symtom, och är obemärkt under långa perioder. I andra fall sker håravfallet i samband med svår klåda, sveda och smärta och är snabbt progressiv. Den inflammation som förstör follikeln är under hudytan och det finns oftast ingen ”ärr” som är synlig i hårbotten. Drabbade områden i hårbotten kan visa tecken på inflammation eller rodnad, fjällning, ökad eller minskad pigmentering.

Läs mer
http://www.carfintl.org/