Anagen effluvium är patologisk förlust av anagenahår dvs de som ligger i tillväxt-fasen. Traditionellt orsakas den av strålningsterapi på huvudet och systemisk kemoterapi, speciellt när man använder alkylerande medel.