frisör i årsta

Har du sett på din egna hårbotten? Är svaret nej är du troligtvis inte ensam men det finns en yrkesgrupp som ser mängder av hårbottnar och i Texas finns det projekt där frisörerna hjälper till med förebyggande sjukvård

Jag läste ett tänkvärt blogginlägg där man beskriver ett system i Texas där frisör salonger hjälper till att screena patienter för misstänkta fall av hudcancer.

Enligt en studie är 1/3 av frisörsalongerna engagerade att kontrollera sina kunders hårbotten och de i sin tur hänvisar kunderna vidare till en läkare eller dermatolog för fortsatt utredning. Dessutom ville nästan hälften av alla frisörer lära sig mer för att verkligen kunna hjälpa sina kunder.

Att man kan rädda liv genom att hitta hudcancer tidigt är nog rätt givet och frisörsalonger skulle kunna hjälpa till med förebyggande hälsovård inom andra områden. Det är ett outforskat område som säkert skulle kunna förebygga rätt många sjukdomar.