Cicatricial alopeci


Vad är cicatricial alopeci?
Circatricial alopeci, även känd som ärrbildande alopeci, är en grupp sällsynta hår störningar till följd av ett tillstånd som skadar hårbotten och hårsäckar.

Detta är en mångsidig grupp av sällsynta sjukdomar som förstör hårsäcken, ersätter den med ärrvävnad och orsakar permanent håravfall. Håravfallet kan åtföljas av svår klåda, smärta och brännande känsla. Ibland kan förloppet utvecklas snabbt och i andra fall sker håravfallet gradvis. Det kallas ibland ärrbildning alopeci och kan förekomma hos i övrigt friska män och kvinnor i alla åldrar.

Det är ett håravfall där den underliggande hårbotten är ärrad, sklerotiska eller atrofisk. Med andra ord är hårsäckarna förstörda och ersätta med hårsäckar med ärr vävnad vilket följaktligen orsakar det permanenta håravfallet. Tillstånd med circatricial alopeci omfatta autoimmuna sjukdomar som discoid lupus erythematosus, hårbotten trauma, infektioner som tuberkulos och syfilis, och strålbehandling. Circatricial alopeci påverkar både vuxna och barn, och kan förekomma som primär eller sekundär circatricial alopeci.