Att tappa håret är något som många tyvärr förknippar med cancerbehandlingar. Nyare strålbehandlingar använder ofta roterande strålkällor och ny teknik som protoner, syftet är att minska strålbehandlingen i den frisk vävnad. I Uppsala har de öppnat Nordens första klinik att bekämpa cancer med protoner – men det finns inga bevis för att protoner är bättre än den traditionella strålbehandlingen med fotoner.

En vanlig biverkning vid cystostikabehandling som ges vid cancer är håravfall.

När kemoterapi används hindras cancerceller från att sprida sig.  Olyckligtvis är processen inte 100%. Så friska celler skadas och dessutom tenderar hårsäckscellerna att regenerera snabbare än normala celler och de liknar dessutom cancervävnader . Det är därför kemoterapi även skadar hårsäckarna och håravfall uppstår. De flesta anti-cancer läkemedel verkar genom att döda celler som snabbt delar sig. Detta omfattar celler i tumörceller såväl som celler i hårsäcken. Cellgifterna innebär att du kan tappa håret efter 14 dagar. Det känns konstigt och obehagligt när håret försvinner. Många förlorar sin identitet och man känner sig sårbar – eftersom håret är skydd. En vanlig reaktion är att man försöker skyla sig med mössa och pannband. Efter några månader kan du tappa ögonbrynen.

Upp till 90% av håret kan påverkas negativt direkt medan de övriga 10% som normalt är i vilofasen innan behandlingen har påbörjats. Resultatet kan bli ett komplett håravfall. Vissa hårsäckar producerar smalare, finare och svagare hårstrån som bryts av lätt. Hårsäckarna förstörs inte vid kemoterapi. De kan eventuellt återuppta den normala tillväxtcykeln efter det att kemoterapi gjorts. Många före detta cancerpatienter som genomgick kemoterapi återfår t.o.m. ett friskare hår. Medan vissa patienter rapporterar tjockare hårväxt än tidigare. Det finns fall när håret struktur går från lockigt till rakt.

Kampen mot cancer och alopecia dvs håravfall kan vara stressigt och det är psykiskt jobbigt eftersom det påverkar självförtroendet och inte minst hur andra människor uppfattar dig som människa.

Utöver behandlingar med hårtransplantationer finns det andra lösningar att motverka håravfallet. Popular Science skriver om en kall hatt som man testar DigniCap från svenska Dignitana som är kopplade till kylmaskiner. Läs artikeln härThe Dignitana Cooling System har enligt Medline blivit godkänt av amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att hjälpa kvinnor att motverka håravfall vid kemoterapi vid bröstcancer.

Det finns också publicerad forskning från Stephen Davis och hans team på Glaxo Wellcome i North Carolina med behandlingar vid kemoterapi. Forskarna har utvecklat en substans som som kallas CDK2. Detta enzym reglerar fortskridandet av celler genom cellcykeln och man har prövat det i djurförsök där medlet förhindrade håravfall i 50% av fallen. Metoden används inte på människor eftersom man tex inte vet vilka biverkningar som finns förknippade med den.

Lösningar på ditt håravfall vid cancer

Det finns även personer som får tillbaka sitt hår när de slutar med cellgifterna. Cancerfondens beskriver cystostatbehandlingar på sin hemsida. Cancerfonden skriver: Håravfallet kan ibland dämpas med skonsam skötsel. Tvätta med milt schampo, använd en mjuk hårborste och vänta med permanent, färgning och blekning.

Det första steget är att acceptera att håravfall är oundvikligt vid kemoterapi. Trots allt är cancer en fråga om överlevnad. Även om håravfall är mycket jobbig så är problemet sekundärt till att inte leva. Många cancerpatienter tvingas anpassa sig till håravfall som orsakas av kemoterapi. En del läkare rekommenderar patienter att raka av sig håret i stället för att drabbas av det dagliga håravfallet som är psykiskt knäckande.

När cytostatikabehandlingen är avslutad kommer håret tillbaka. Ibland något mörkare än tidigare, ibland ljusare. Det händer att rakt hår i början blir lockigt när det växer ut. Det finns patienter som vänder sig till hårtransplantationskliniker i samband med håravfall (vilket jag tycker är tveksamt) och du har också många som börjar använda löshår och peruker.

Att börja vänja sig vid att använda peruk

Det är viktigt att vara vacker och vara nöjd med sig själv även om du är sjuk. Om du är sjuk får du en rekvisition och ”så kastar de på en peruk i butiken”- var inte nöjd! Ställ krav och se till att du får en bra peruk och att du möter personer som tar hand om dig. Det finns många perukmakare och ställen att vända sig till. Läs mer om peruker

Att tatuera huvudet – en av de mest delade videorna på Internet!

En ny trend som hjälper en del med stigmat kring att tappa håret visas i den här videon och det är det Toronto baserade företaget Hanna Heals som har hittat en lösning som både är kreativ och vacker.

Källor och vetenskapliga artiklar

Freites-Martinez A, Shapiro J, et al. “Hair disorders in cancer survivors.” J Am Acad Dermatol. 2019;80:1199-1213.