Allt om hårtransplantationer – börja med att hitta en klinik som du har förtroende för

Håravfall kan drabba de flesta människor i olika åldrar och anlagen för att få håravfall varierar mellan olika personer. Om du funderar på en hårtransplantation är det mycket viktigt att undersöka vilken klinik som är bäst för dig och som passar dig bäst.

Att komma fram till att man vill göra en hårtransplantation är ofta ett beslut som måste mogna fram.  Bli inte pressad av någon klinik eller om du får något “erbjudande” och känn dig inte stressad – utan se till att du hittar en klinik som du har förtroende för. Om du fortfarande är osäker kring kliniken så kan du alltid be om kundreferenser.

Att välja rätt hårtransplantationsmetod

På hårtransplantationsguiden kan du läsa om olika kliniker som vi rekommenderar. I Sverige finns det dessvärre inte så många kliniker som är verksamma. Det kan vara svårt att avgöra vilken läkare och klinik som bäst återställer ditt hår på bäst sätt och alla gör anspråk på naturliga och säkra resultat. Skicklighet, talang och erfarenhet hos läkaren har stor betydelse för slutresultatet och resultaten varierar stort mellan olika kliniker. Det finns inga hårtransplantationer som är helt smärtfria men FUE som är den mildaste metoden.

Hårtransplantation - olika metoder som FUE och strip

Hur ska man veta vilka hårtransplantationskliniker som är seriösa, kompetenta, ja helt enkelt vilken ska man välja?

Ja som lekman är det svårt att veta vilka som är seriösa och därför behöver du naturligtvis besöka kliniken och läsa in dig om hårtransplantationer. Själv har jag jobbat med flera av de största klinikerna och jag har även gjort flera besök hos kliniker. Något som jag inte tycker om är när klinikerna kommer med felaktiga uppgifter på sina sajter, marknadsför FUE som en egen metod eller lovar för mycket i sin marknadsföring. En tråkig trend är att allt färre kliniker öppet visar sina priser – både totalt eller vad varje hårsäck kostar att transplantera, så se till att du får rätt information.

Transplantationsmetoder att välja mellan – skillnaden mellan FUE och FUT (Strip metoden)

De två vanligaste metoderna vid hårtransplantion är FUE-metoden och Strip-metoden och dessa två metoder skiljer sig åt i både pris och utförande. Ibland när man läser på forum får man intrycket att det är en tävling mellan de olika metoderna och läkarna som är specialiserade på metoden.

I Europa är FUE den vanligaste metoden medan det i USA fortfarande är vanligast med FUT vilket är en metod som också går under benämningen strip. FUE tar ungefär 5-10 timmar beroende på hur mycket hårsäckar som behöver transplanteras.

Vad är transplantermetoden?
Det finns kliniker som marknadsför implantatmetoder vilket är en form av FUE. En del kliniker försöker också marknadsföra sina egna metoder som DHI och transplantermetoden (vilka båda är varianter av FUE). Tidigare metoder som inte längre använts i någon större utsträckning är flipp-metoden (troligtvis har Donald Trump använt den metoden).

Skillnaden mellan FUE och FUT metoden
Den huvudsakliga skillnaden mellan FUE och FUT transplantationsmetoderna är hur kirurgen plockar ut hårsäckarna från patientens donationsområde. De övriga stegen i processen är väldigt lika. Vid strip tar kirurgen ut en hudremsa medan han vid FUE tar ut hårsäckarna individuellt. Eftersom FUE blir mer arbetssamt blir metoden betydligt dyrare och tidigare har metoden kritiserats men alltfler kliniker går över och använder FUE. Det går också att kombinera strip och FUE  vilket pågår under 2 dagar.

Egenskap

FUT  (Strip)

FUE

Smärta Mellan till mycket Väldigt lite
Stygn Ja Nej
Blödning under ingreppet Ja Nej
Möjligt att kunna ha korthårt utan att det syns Ett linjärt ärr blir synligt Små ärr kan finnas om man använder större verktyg än 1.2 mm
Naturligt resultat Ja Ja
Möjligt att det känns efter operationen Ja Möjligt men väldigt sällan

 

Priserna på en hårtransplantation varierar beroende på metod och klinik

Priserna för en hårtransplantation varierar mycket mellan olika kliniker och priset är bara en av många faktorer som du som patient bör ta reda på. Vad som är viktigt är få ett förtroende för kliniken som kommer göra ditt ingrepp. Tänk på att du troligtvis kan behöva flera operationer under ditt liv i synnerhet om det handlar om kliniker som inte placerar hårsäckarna tillräckligt tätt. Det finns kliniker som sätter i system att placera hårsäckarna glest så att kunden kommer tvingas att utföra flera behandlingar. Det är mycket vanligt med patienter som gör 3 stycken operationer och därför blir den långsiktiga relationen till kliniken extra viktig när det gäller den här typen av behandlingar.

Mini FUE hårtransplantation
40000 kronor
1500 hårsäckar
Antal hårstrån ca 4000
Pris per hårsäck 23 SEK
Operation i Sverige
Inklusive garanti
Mellan FUE hårtransplantation
45 000 kronor
2500 hårsäckar
Antal hårstrån ca 6500
Pris per hårsäck 17 SEK
Operation i Sverige
Inklusive garanti
Stor FUE hårtransplantation
50 000 kronor
3500 hårsäckar
Antal hårstrån ca 9000
Pris per hårsäck 14 SEK
Operation i Sverige
Inklusive garanti

arrow Ha realistiska förväntningar på din hårtransplantation: Den största risken är att inte ha realistiska förväntningar. Resultatet från hårtransplantationer kan se väldigt naturligt ut men du bör inte räkna med  att uppnå samma täthet eller täckning som du hade när du var tonåring. Om du som 40-åring har en tonårings hårlinje ser det i de flesta fall inte heller naturligt ut.

arrow En sak som klinikerna ofta “glömmer” att informera dig om..
Acceptera att du kommer troligtvis att fortsätta att tappa håret. Håravfall är en naturlig process och en del av det naturliga åldrandet. Om du gör en hårtransplantation placerar kirurgen hårsäckar i fronten och vikarna och dessa transplanterade hårsäckar kommer att vara kvar resten av ditt liv eftersom de inte påverkas av DHT. Däremot är det troligt att  håravfallet runtomkring det transplanterade håret kommer att falla av och bli tunnare allt eftersom du blir äldre och åldras.

Åldrandet innebär om du börjar transplantera håret måste du troligtvis göra kompletterande hårtransplantationer längre fram i ditt liv. För många hårtransplantationspatienter är HT-operationer något vanebildande och många kommer göra flera stycken under sitt liv…

arrow Det tar tid innan du ser slutresultatet. När du har bestämt dig för en hårtransplantation är det viktigt att du har realistiska förväntningar på ditt hår. Redan efter några månader börjar du se resultat men det fullständiga resultatet kan du räkna med att se först efter 12-15 månader.Ofta tar det uppemot 12 månader innan du kan se slutresultatet av dig hårtransplantation. Hår växer långsamt och du måste ha tålamod.


Hårtransplantationer som metod har funnits länge och metoden har utvecklats mycket från hur det kunde se ut när folk opererades på 1980-talet. De tidiga teknikerna för hårtransplantationer (exempelvis skalp reducering) har utvecklats till moderna metoder som FUE och Strip som är effektiva och ger ett utseendemässigt bra, säkert och bestående resultat för patienten.

Hårtransplantationskliniker i Sverige

Många patienter väljer att göra sin hårtransplantation i Sverige eftersom det kan kännas tryggt. Klinikerna övervakas till viss del av svenska myndigheter som socialstyrelsen och står under tillsyn av läkemedelsverket. Fördelen för dig som kund är dessutom närheten hem och att det kan kännas mer tryggt än att opereras utomlands.

Hårtransplantationer är en snabbt växande bransch och under det senaste åren har det dykt upp flera nya kliniker som skapar värde för sina patienter. Enligt mina beräkningar omsätter den inhemska svenska hårtransplantationsmarknaden minst 85 miljoner kronor per år 2015 vilket är en minskning från tidigare år. En anledning är att tidigare var hårtransplantationer momsbefriade i Sverige vilket inte lägre är fallet.  Samtidigt har konkurrensen från Turkiet inneburit prispress men med den politiska osäkerhet som finns i Turkiet har alltfler börjat göra hårtransplantationer i Sverige. Klinikerna är däremot hårt pressade pga momskravet vilket man ser i deras minskade omsättning och de behöver vara kostnadseffektiva.

Hårtransplantationskliniker
Klinikerna i Sverige är koncentrerade kring Stockholm även om det finns några kliniker i Malmö och Lund. Däremot har flera av dessa ambulerande konsultationer runtomkring i Sverige.

Alternativ till hårtransplantationer:

  • PRP-behandlingar: utförs av kliniker som inte är specialiserade på hårtransplantationer
  • Laserbehandlingar mot hårtransplantationer – är en mycket tveksam metod som saknar vetenskapliga belägg att det fungerar. Däremot finns det flera läkare som säger att metoden fungerar – speciellt på yngre och kvinnor.
  • Läkemedel som fungerar vid håravfall

 

Lista – alla svenska kliniker

Om du själv vill ta kontakt med olika kliniker själv så har du en fullständig addresslista här. Jag har inte valt att inte rangordna de olika klinikerna inbördes även om en del på listan levererar dåliga resultat och en del har överpriser. Om det finns någon hårtransplantationsklinik som jag missat kontakta mig.

Om hårtransplantationsmarknaden

Under 2014 gjordes enligt statistik från ISHR 397 048 hårtransplantationer i hela världen vilket är en ökning med 28% från 2012. I USA gjordes 112 409 stycken operationer. I Kanada 5488 stycken och i Sydamerika och Mexiko 28 456 operationer. I Europa utfördes 46 849 operationer.

Sverige tillsammans med Turkiet är föregångsländer där de flesta klinikerna bytt teknik och utför FUE-metoden.

Priser

Mini FUE hårtransplantation
40000 kronor
1500 hårsäckar
Antal hårstrån ca 4000
Pris per hårsäck 23 SEK
Operation i Sverige
Inklusive garanti
Mellan FUE hårtransplantation
45 000 kronor
2500 hårsäckar
Antal hårstrån ca 6500
Pris per hårsäck 17 SEK
Operation i Sverige
Inklusive garanti
Stor FUE hårtransplantation
50 000 kronor
3500 hårsäckar
Antal hårstrån ca 9000
Pris per hårsäck 14 SEK
Operation i Sverige
Inklusive garanti
Observera att ovanstående pris är från en kvalitetsklinik i Stockholm som är specialiserad på FUE metoden. När personer kontaktat oss så har de berättat om konsultationer där priserna ligger på det dubbla från en sämre klinik!

Om hårtransplantationsguiden

Få bästa möjliga resultat från en hårtransplantation
En bra utförd hårtransplantation ger patienten ett såpass naturligt resultat att  inte ens en frisör kan upptäcka att du gjort en hårtransplantation.

Vi hjälper dig att undersöka kliniken som du anlitar
Med tanke på en hårtransplantation är ett ingrepå som du kommer leva med resten av ditt liv. Var försiktig och lära från patienter först. Skicklighet och teknik från olika kirurger varierar kraftigt, liksom deras hårtransplantation resultat.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter från en hårtransplantation
Du som har gjort en hårtransplantation eller varit i kontakt med någon klinik får gärna maila eller ringa och berätta om dina upplevelser. Vi tar gärna emot kundbeskrivningar och fotografier. Vi försöker också själva besöka flera kliniker för att bilda oss en uppfattning om kvaliten på de olika behandlingarna.